Samen vieren en herdenken;
ook na 31 augustus

De Slag om de Schelde herdenken we niet alleen op 31 augustus.

In Zeeland is er door het jaar heen aandacht voor het oorlogsverleden; ook zonder lustrumjaar. Tal van comités en musea organiseren herdenkingen, tentoonstellingen of andere evenementen. Mogelijk ontstaan in het lustrumjaar nog aanvullende evenementen. Zo hoorden we al over een colonne van legervoertuigen van het Bevrijdingsmuseum naar Bergen op Zoom.

Ook in Vlissingen wordt een heel programma op poten gezet, met stadswandelingen, een taptoe, themaconcerten en maritieme activiteiten. In Tholen staan de Havendagen in 2020 in het teken van 75 jaar bevrijding, met een heus kampement en legervoertuigen. En zo zijn er ongetwijfeld nog veel meer interessante initiatieven in Zeeland. We horen graag waar u mee bezig bent!

Deel uw evenement!

Organiseert u ook een activiteit dat zijn oorsprong heeft in het oorlogsverleden van onze provincie? Dan is het interessant om uw evenement aan te melden: bij uw eigen gemeente én bij het Nationaal Comité. Uw evenement krijgt dan een plekje in de online evenementenkalender op tweedewereldoorlog.nl. Deze kalender wordt steeds gevuld met actuele tentoonstellingen, fiets- en wandelroutes, films en andere activiteiten.

Ook is het handig om uw evenement gratis toe te voegen aan de Evenementenkalender van VVV Zeeland. Deze kalender is het meest complete overzicht van evenementen in Zeeland en Goeree-Overflakkee. Toeristen maar ook veel inwoners van Zeeland maken gebruik van deze kalender.