Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Provincie Zeeland, bedoeld om geïnteresseerden op de hoogte te houden van de voorbereidingen en de activiteiten die plaatsvinden in het lustrumjaar.


Met dank aan het Bevrijdingsmuseum en NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies voor het historische beeldmateriaal!


We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens overeenkomstig de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van uw aanmelding voor dit magazine.


In het geval wij uw persoonsgegevens voor een ander doel willen gebruiken, vragen wij hiervoor eerst apart toestemming aan u. U mag deze toestemming op elk moment intrekken. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Voor meer informatie zie onze privacyverklaring op de website en ons privacybeleid.


Aanmeldformulier

Wilt u ook volgende nieuwsbrieven ontvangen?

Meld u dan aan voor onze mailinglist.